Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 20 2015

hipertrophia
hipertrophia
Boję się, boję się tego cholernego świata. Boję się jutra, boję się każdego kolejnego dnia.
Boję się, po prostu się boję.
— a czy jest się czego bać?
hipertrophia
7087 a20b
Reposted fromflesz flesz vialonelinessisthekey lonelinessisthekey
hipertrophia
hipertrophia
hipertrophia
5479 57c0

February 02 2015

hipertrophia
To trwa pare sekund, najpierw czlowiek jest, chwile potem juz go nie ma.
Tags: life
Reposted bylonelinessisthekey lonelinessisthekey
hipertrophia
7046 9666 500

Lecz tylko Ty dziś wiesz, jak potrafię kogoś kochać.
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna
hipertrophia
Bo przychodzi taki czas, taki moment, gdzie zdajemy sobie sprawę, że jedyne czego potrzebujemy to tej konkretnej osoby.
— 17.01.15
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna
hipertrophia
1028 a556 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaThisIsWar ThisIsWar
hipertrophia
0816 87bb 500
Reposted fromhubi1 hubi1 viaThisIsWar ThisIsWar

March 12 2013

hipertrophia
5426 f8e6 500
Reposted byantibia antibia

February 19 2013

hipertrophia
http://24.media.tumblr.com/e95e46270b4dfa296e0e10732a44e9bb/tumblr_mhpj4jjtmN1s2t5x1o1_500.jpg
Reposted fromarienaitsuno arienaitsuno viaThisIsWar ThisIsWar
hipertrophia
1556 ddf7
hipertrophia
2504 3b47
Reposted fromretaliate retaliate viaThisIsWar ThisIsWar
hipertrophia
Wcale nie lubię, kiedy wszystko zależy ode mnie. Wolałabym zostać postawiona przed decyzją i - z bólem serca bądź nie - się jej podporządkować.
Reposted fromabsurdlife absurdlife
hipertrophia
0417 a3cf
Reposted frommhsa mhsa viaThaFunk ThaFunk
hipertrophia
5384 1de0
Reposted fromruuude ruuude viaThaFunk ThaFunk
hipertrophia
Play fullscreen
I will love you till the end of time
hipertrophia
Powolnie umiera ten, kto nie podróżuje, ten, kto nie czyta, ten, kto nie słucha muzyki, ten, kto nie obserwuje.
Powoli umiera ten, kto niszczy swą miłość własną, ten kto znikąd nie chce przyjąć pomocy.
Powoli umiera ten, kto staje się niewolnikiem przyzwyczajenia, ten, kto odtwarza codziennie te same ścieżki, ten, kto nigdy nie zmienia punktów odniesienia, ten, kto nigdy nie zmienia koloru swojego ubioru, ten, kto nigdy nie porozmawia z nieznajomym.
Powoli umiera ten, kto unika pasji i wiru emocji, które przywracają oczom blask i serca naprawiają.
Powoli umiera ten, kto nie opuszcza swojego przylądka, gdy jest nieszczęśliwy w miłości lub pracy, ten, kto nie podejmuje ryzyka spełniania swoich marzeń, ten, kto choć raz w życiu nie odłożył na bok racjonalności.
Więc od dzisiaj zacznij żyć!/.../nie pozwól sobie na powolne umieranie!
— Pablo kochany Neruda
Reposted fromeldrianne eldrianne viahallucinate hallucinate
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl